non-chemical plastic welding

De voordelen en mogelijkheden van kunststof verbinden

Aeson ontwikkelt als kenniscentrum kunststof verbinden, innovatieve oplossingen op het gebied van het niet-chemisch verbinden van kunststof en heeft hiertoe uitgebreide kennis van lastechnieken, gereedschappen en productplaatsing. Met een eigen engineeringsafdeling worden voor elke toepassing de juiste gereedschappen en machineonderdelen ontwikkeld.

Beschikbare machines van Aeson kunnen direct worden ingezet of worden aangepast aan de specifieke toepassing. Daarnaast levert Aeson modules op maat die kunnen worden geïntegreerd in apparatuur van automatiseerders. Deze modules garanderen een optimaal verloop van het lasproces.
In het eigen toepassingslaboratorium kunnen de diverse technieken worden verfijnd. Als laatste onderdeel van de totaaloplossing biedt Aeson de mogelijkheid testproducten en nul-series onder strenge kwaliteitscontrole te lassen.

Het proces gaat als volgt:

proces Innoverende expertise lastechnieken

De mogelijkheden van kunststof verbinden met lassen-test

Voordelen van kunststof verbinden; lassen, sterk, snel en reproduceerbaar

Voordelen van kunststof verbinden met lassen zijn de grote sterkte, de grote reproduceerbaarheid en de korte cyclustijden van de verschillende technieken. Daarnaast zijn er geen toevoegmaterialen. Dat bespaart kosten en montagehandelingen. Het principe van het lassen van kunststoffen berust op de eigenschap van thermoplastische kunststoffen om steeds opnieuw tot smelten gebracht te kunnen worden.

De doelstelling van de verschillende lastechnieken is de kunststof op de te lassen deelnaad opnieuw te smelten en te mengen. Het smelten gebeurt door verwarming van de kunststof ter plekke van de deelnaad, waarna deze moet worden gekoeld.

Het lassen is beperkt tot thermoplastische kunststoffen. Anders dan bij het lassen van metaal wordt de keuze voor een bepaalde lasmethode vooral bepaald door de vorm van het product en de eisen die worden gesteld aan product en proces. Daarnaast is de materiaalkeuze een belangrijke factor. Verder moeten de investeringskosten en de kosten per product worden meegewogen in de keuze.

De invloed van het materiaal

Thermoplastische kunststoffen kunnen worden verdeeld in amorfe en semi-kristallijne kunststoffen. Bij verwarming van semi-kristallijne kunststoffen wordt eerst het glaspunt bereikt. Het product behoudt zijn vorm maar de kristalstructuur wordt vloeibaar. Bij een hogere temperatuur smelt de gehele kunststof.

Doordat de warmtecapaciteit van semi-kristallijne kunststoffen groter is, zijn deze relatief goed lasbaar met spiegellassen en heteluchtlassen. Deze technieken hebben namelijk een processtap waarbij de kunststof tussen opwarmen en lassen gedurende een korte periode niet wordt verwarmd. Een nadeel van semi-kristallijne kunststoffen is de e-modulus. De producten absorberen meer trillingen waardoor ze bijvoorbeeld minder geschikt zijn voor ultrasoonlassen met een grotere afstand tussen gereedschap en lasnaad.

Bij het smelten van thermo-plastische kunststof treedt veroudering op. Kunststoffen zijn lasbaar vanaf een bepaalde temperatuur, en hoe hoger de temperatuur, hoe sterker de veroudering. De mate van veroudering varieert per kunststofsoort. De veroudering maakt de las uiteindelijk zwakker doordat gedegradeerd materiaal in de laszone terechtkomt. Het is dus van belang de veroudering te minimaliseren.
Een andere eigenschap die invloed heeft op de lasbaarheid is de smeltindex.  Deze geeft de vloeibaarheid van de kunststof aan bij een bepaalde temperatuur. Wanneer een kunststof boven het smeltpunt snel vloeibaar wordt, zal de gesmolten kunststof onder druk snel wegvloeien en niet meer bijdragen aan het lasproces. Bij spiegellassen is de smeltindex van belang in verband met de vervuiling van de spiegel.

De invloed van het product

De materiaalkeuze is een onderdeel van de productontwikkeling en wordt bepaald door producteigenschappen, spuitgietbaarheid en lasbaarheid. Natuurlijk is ook de maatvoering van het product vastgelegd. Als er variaties mogelijk zijn met betrekking tot de vorm en de materiaalsoort, is het verstandig vroegtijdig de lastechniek te kiezen. Kleine wijzigingen kunnen in het productieproces grote gevolgen hebben.
Voor een aantal lastechnieken is de uitvoering van de deelnaad van de producthelften van belang. Bij ultrasoonlassen moeten er zogenaamde energierichtinggevers worden aangebracht. Bij spiegellassen kan een flensconstructie een sterkte opleveren die groter is dan de originele wanddikte.

De plaats waar de twee producthelften zijn gescheiden kan ook invloed hebben op de te kiezen lastechniek. Indien er een grote afstand is tussen gereedschap en lasnaad, valt ultrasoonlassen al snel af.

De keuze van de lastechniek en de materiaalkeuze zijn mede afhankelijk van de grootte van het product en van de lasnaad. Een aantal technieken, zoals heteluchtlassen en spiegellassen, zijn meestal ongeschikt voor kleine producten. Ultrasoonlassen vraagt bij grote producten om een grote investering of is geheel niet mogelijk. Voor specifiek advies kunt u uiteraard contact opnemen met de specialisten van Aeson.

Kunststof verbinden
De invloed van het lasproces op de keuze voor lastechniek

Van belang voor de keuze van de lastechniek zijn ook de (verwachte) eisen die aan het proces worden gesteld. Het gaat hierbij om:

  • de reproduceerbaarheid van de las
  • de te verwachten procestijd
  • de te verwachten cyclustijd per totale bewerking
  • het aantal producten per tijdseenheid

Vooral bij automatische processen is het totale proces afhankelijk van de langzaamste schakel en het kwalitatief slechtste proces. Wanneer de eisen en specificaties bekend zijn, worden deze naast de verschillende technieken gelegd en kan een keuze worden gemaakt. Eventueel kunnen de eisen en specificaties worden aangepast aan de gekozen lastechniek.

Downloads Aeson kenniscentrum voor het verbinden van kunststof

Lastechniek keuzeadvies

Voordat een lastechniek wordt gekozen, om kunststof te verbinden, moet duidelijk zijn welke eisen worden gesteld aan product en las. Deze eisen kunnen betrekking hebben op:

  • Visuele aspecten zoals: beschadiging, materiaal uittreding, transparantie van de las en homogeniteit van de las of het uitgetreden materiaal
  • Mechanische aspecten zoals: sterkte van de verbinding, waterdichtheid van de las, gasdichtheid van de las, de invloed van thermische en mechanische belasting van het product of de productinhoud

Lassen als verbindingstechniek

Kunststof lassen omvat een scala aan mogelijkheden om diverse kunststof delen te verbinden. Lassen is, evenals mechanische technieken zoals schroeven en klikken, en chemische methoden zoals lijmen en kitten, een belangrijke verbindingstechniek.

7 lastechnieken voor elke toepassing de juiste techniek

De keuze van de lasmethode bij het verbinden van kunststoffen is afhankelijk van vele factoren en vraagt om inzicht in het totale project en een basiskennis van de technische en economische aspecten van de verschillende lastechnieken. Daarnaast kunt u ook bij ons terecht voor kunststof lasmachines of het uitbesteden van kleine series. Of lees meer over de lasbaarheid van kunststoffen.

Wij helpen u graag met kunststof lastechniek
Voor meer informatie en advies over kunststoflassen neemt u contact op met één van onze adviseurs. Wij helpen u graag!

Voordelen van lassen (boven lijmen)

Het verbinden van kunststof door lastechnieken hebben een aantal grote voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld lijmen. Kunststof lassen is (nog) betrekkelijk onbekend in de markt. Daar willen wij graag wat aan doen, we delen dan ook graag onze kennis over kunststof lassen.

'Keuzehulp Lastechnieken'
Ontvang de gratis pdf

De pdf ontvangt u direct na inschrijven in uw mail

Downloads Aeson kenniscentrum voor het verbinden van kunststof