Specialisten in Kunststof Lassen

 1. Thermische handpers
  Door middel van een handbediende hevel wordt een thermische kop naar beneden bewogen totdat deze de insert raakt. Na een opwarmperiode (productafhankelijk) kan kracht worden uitgeoefend op de hevel om de insert in de kunststof te dringen. De hevel is op diepte begrenst om beschadiging van het kunststof te voorkomen. Zodra het diepste punt is bereikt kan de hevel worden losgelaten.
 2. Thermische automatische kolom
  Bij de thermische automatische kolom kan de druk en inserteer-tijd c.q. -diepte worden ingesteld. De kolom bestaat uit een voetplaat met daarop de mal. Achter de mal is de pneumatische pers geplaatst. De kolom is voorzien van een tweehandbediening om de operator te beschermen. De kop is afgeschermd tegen aanraking.
 3. Mechanisch inserteren
  Door middel van een pers worden de inserts eenvoudigweg in het daarvoor bestemde gat gedrukt. Deze verbinding is eenvoudig en goedkoop. De bevestiging van de insert in de kunststof is echter zwak. Feitelijk is de trekkracht van de later in te brengen moer niet veel groter dan wanneer de moer direct in de kunststof wordt gedraaid.
 4. Ultrasoon inserteren en de Ultrasone handpers
  Gelijk aan de thermische handpers. In plaats van een thermische kop is de pers voorzien van een ultrasoon-akoestiek en een Rinco ultrasoon generator type RL35-400. Het ultrasoon wordt gestart zodra de pers de bovenste positie verlaat. De sonotrode is voorzien van een vorm die de insert op de juiste positie houdt tijdens het inserteren. Om de sonotrode is een voorziening aangebracht om de geluidsopbrengst van het ultrasoon inserteerproces te beperken.
 5. Ultrasone automatische kolom
  Ultrasoon pers type MP351 met generator SL35-400.
  Standaard laskolom van Rinco ultrasonics voorzien van productopname en sonotrode. Om de sonotrode is een voorziening aangebracht om de geluidsopbrengst van het inserteerproces te beperken.

Belangrijkste voordelen van ultrasoon inserteren zijn::

 1. Indringen tot de uiteindelijke diepte zonder dat de insert na het wegnemen van de kracht weer omhoog komt
 2. Koud gereedschap dus geen vervuiling.
 3. Procestijden van minder dan 1 seconde.

De verschillende technieken leveren verschillende kwaliteit en procestijden.
Voor het juiste advies staan wij u graag te woord en begeleiden u bij het maken van een keuze.

ultrasoon inserteer oplossingen bij Aeson

ultrasoon inserteer oplossingen bij Aeson